Войти

Tina Marie Tsiplakis

Mangfold Forlag

Problem

Barn eksponeres i ulike kanaler for lokale og globale problemstillinger som blant annet overgrep, terror, og flyktningkatastrofer uten at de får mulighet til å bearbeide og videreutvikle informasjonen de får presentert. Dette kan igjen påvirke deres sosiale og emosjonelle utvikling ved at de over tid får utfordringer med å sette seg inn i andre menneskers perspektiver og følelser.

Solution

Verktøy (kasse) bestående av bøker, videoer, refleksjonskort, empati-dukker, VR, app, barneserie som gjenspeiler problemstillinger i samfunnet på en barnevennlig og pedagogisk måte. Verktøyene lar barn oppleve en annen persons perspektiv samtidig som de får jevnlige refleksjonsspørsmål som forsterker tematikken som belyses og bygger relasjoner mellom voksne og barn.
Mangfold Forlag arbeider for å løse FN´s bærekraftsmål nr. 10: Mindre ulikheter. Innen 2030 ønsker de å styrke og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering for alle, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, legning, religion eller økonomisk status

Website

Предупреждение об использовании cookies

Принимаю условия Наш сайт сохраняет небольшие объемы текстовой информации (cookies) на вашем устройстве для статистики и для улучшения контента. Вы можете отключить cookies, поменяв настройки браузера. Просматривая наш вебсайт без изменения настроек браузера вы разрешаете нам сохранять эту информацию на вашем устройстве.