Войти

Sandrina Sandell

Løvetannakademiet

Sandrina Sandell grunnla Løvetannakademiet sammen med Camilla Tryti med hensikt å hjelpe ungdom og unge voksne, som er eller har vært en del av barnevernet. Gjennom skreddersydde programmer, er målet at ungdommen skal opparbeide seg kunnskap og utvikle ferdigheter som gjøre dem rustet til å klare overgangen til voksenlivet på best mulig måte.

Problem

Overgangen til voksenlivet er sjelden lett, men statistikken viser at den gjennomgående er vanskeligere for unge som er tilknyttet barnevernet. I mangel på nære voksenpersoner er det ofte vanskeligere for barn som vokser opp i barnevernet eller i fosterhjem å opparbeide seg viktig kunnskap og utvikle ferdigheter som behøves i overgangen til voksenlivet.

Solution

Løvetannakademiet tilbyr et program for ungdom og unge voksne som er og har vært i barneverntjenesten. Gjennom programmet ønsker Løvetannakademiet å bidra til at deltakerne kan få en god start på voksenlivet, med mål om å bli tryggere på hvem de er og hva de vil. Løvetannakademiet stiller med verktøy, praktisk kunnskap og foredragsholdere gjennom helge-samlinger, hvor ungdom møtes og utvikler seg sammen med andre i samme situasjon.

Løvetannakademiet arbeider for å innfri FN´s bærekraftsmål nr. 10: Mindre ulikheter. Innen 2030 ønsker de å ha styrket og fremmet sosial, økonomisk og politisk inkludering, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, legning, religion eller økonomisk status.

Website

Предупреждение об использовании cookies

Принимаю условия Наш сайт сохраняет небольшие объемы текстовой информации (cookies) на вашем устройстве для статистики и для улучшения контента. Вы можете отключить cookies, поменяв настройки браузера. Просматривая наш вебсайт без изменения настроек браузера вы разрешаете нам сохранять эту информацию на вашем устройстве.