Войти

Lisa Cooper

CATALYST

Lisa grunnla Catalyst for å hjelpe ungdom som står i fare for ikke å fullføre utdanningen sin. Catalyst er et mentor- og coachingprogram, som matcher ungdom, primært ungdom med minoritetsbakgrunn, til en personlig mentor som følger dem i 6 måneder.

Problem

I Norge står mange ungdommer i fare for ikke å fullføre utdanning eller komme seg aktivt inn i arbeid. Dette problemet er spesielt omfattende for ungdommer med minoritetsbakgrunn. Ungdommene mangler i mange tilfeller de nødvendige ressursene og nettverkene som de trenger for å få styrket sin selvfølelse og motivasjon, og for å få relevant arbeidserfaring. I tillegg er skolene i liten grad rustet til å veilede dem i problemstillinger knyttet til utdanning og arbeid. At det er spesielt vanskelig for minoritetsungdom å få arbeidserfaring gjør veien til lav selvfølelse og frafall i videregående skole unødvendig kort for mange innenfor denne målgruppen.

Solution

Catalyst tilbyr et seks måneders mentoringprogram for ungdom med minoritetsbakgrunn og nyankomne flyktninger i den videregående skolen. Catalyst kobler hver ungdom med en mentor, som deler av sin erfaring og kunnskap om det norske samfunnet og egen karriere, samt hjelper ungdommene med å finne egne styrker og sette seg mål for fremtiden. Catalysts mål er å:

- Bygge relasjoner og øke kontakten mellom kulturelle grupper i samfunnet for å redusere frafall i skolen og arbeidsledighet blant ungdom med minoritetsbakgrunn.

- Skape et mer inkluderende samfunn der ungdom med minoritetsbakgrunn føler større grad av tilhørighet.

Catalyst arbeider for å innfri FN´s bærekraftsmål nr. 8: anstendig arbeid og økonomisk vekst. Innen 2020 ønsker de å ha redusert andelen ungdom utenfor arbeid, utdanning eller trening.

Website

Предупреждение об использовании cookies

Принимаю условия Наш сайт сохраняет небольшие объемы текстовой информации (cookies) на вашем устройстве для статистики и для улучшения контента. Вы можете отключить cookies, поменяв настройки браузера. Просматривая наш вебсайт без изменения настроек браузера вы разрешаете нам сохранять эту информацию на вашем устройстве.