Войти

Faridah Shakoor

Abloom Filmfestival

Abloom Filmfestival samler barn, ungdom og foreldre for å redusere tabuer knyttet til funksjonshemninger. Den primære målgruppen er minoritetsfamilier, der tabuene ofte er dyptgående. Abloom Filmfestival tar sikte på å redusere isolasjon, ensomhet og lav selvtillit som mange barn med funksjonshemminger ofte opplever.

Problem

I Norge føler mange barn og unge med funksjonshemming seg utelukket og ikke integrert i samfunnet. Foreldre fra minoritetsgrupper føler ofte på skam, skyld og at de er straffet for å ha et funksjonshemmet barn, forårsaket av mangel på kunnskap og det faktum at det er et stigma i forhold til å ha et barn med funksjonshemning i samfunnet. Dette fører til isolasjon, ensomhet, mangel på nettverk og venner, liten eller ingen tilgang til støttesystemet, og en følelse av ikke å bli akseptert for barnet.

Solution

For å løse problemet, skapte Faridah Abloom Filmfestival, som er Norges første og eneste filmfestival med fokus på mangfold blant barn og unge, spesielt de med funksjonshemninger. Faridah grunnla Abloom Filmfestival som en plattform for å hjelpe funksjonshemmede barn og unge slik at de møte andre som seg selv, og skape et fellesskap basert på solidaritet og sammenheng. Visjonen for Abloom Filmfestival er å bekjempe tabuer knyttet til det å ha funksjonshemninger og forandre foreldres og andres tankegang omkring problematikken. Målet er å få barna til å føle seg elsket og verdsatt for måten de er ved å skape nye vennskap og en følelse av tilhørighet. Siden starten av festivalen har Faridah sett en drastisk økning av deltakere fra 100 deltakere i 2012 til 2000 deltakere i 2015.

Website

Предупреждение об использовании cookies

Принимаю условия Наш сайт сохраняет небольшие объемы текстовой информации (cookies) на вашем устройстве для статистики и для улучшения контента. Вы можете отключить cookies, поменяв настройки браузера. Просматривая наш вебсайт без изменения настроек браузера вы разрешаете нам сохранять эту информацию на вашем устройстве.